Lokalizace z angličtiny do češtiny

Překlady a lokalizace z angličtiny do češtiny | Lokalizace

Lokalizace s využitím CAT nástrojů, dodání v dohodnutém termínu, kvalita za dobrou cenu.

Centimetry místo palců, jiné místní zvyky, odlišné časové pásmo. Na rozdíl od prostého překladu, který vychází z reálií původního textu, lokalizace přizpůsobuje překlad místním zvyklostem.

Jako vedoucí překladatelka a projektová manažerka ve společnosti SDL CZ s.r.o. jsem řídila lokalizaci řady projektů týkajících se online nápověd, uživatelských příruček, webových stránek a dalších textů pro společnosti, jako jsou Microsoft, Hewlett-Packard, Dell, BenQ nebo Kodak. Celou řadu lokalizací jsem zajišťovala i během svého působení na volné noze, včetně lokalizace uživatelského softwaru, webových stránek v kódu nebo bezpečnostních listů chemických látek.
Příklady realizovaných lokalizací, doporučení a vybrané reference naleznete v části reference.

Nejčastěji do českého jazyka lokalizuji

 • online nápovědy a průvodce
 • uživatelské příručky
 • software
 • technickou dokumentaci
 • marketingové a reklamní materiály
 • webové stránky

Co vše lokalizace zahrnuje?

  Standardní lokalizace Lokalizace s jazykovou korekturou
Věcně i jazykově správný překlad
Stylistika
Přizpůsobení textu místním zvyklostem*
Shoda formátu s originálem**
Překlad s využitím CAT nástrojů***
Rešerše k tématu
Kontrolní čtení (autorská korektura)
Korektura druhým překladatelem – korektorem
Kontrola kvality****
Určen k dalšímu využití (komerčnímu i nekomerčnímu)
Cena viz ceník viz ceník

* Přizpůsobení textu místnímu prostředí – měrným jednotkám, geografickým a společenským zvyklostem.
** Překlady dodávám ve shodě s originálem co do formátování, rozložení, typu písma a grafických prvků v případě originálu v editovatelném formátu. Je-li originál v needitovatelném formátu, pak hotový překlad dodám ve formátu, na kterém se dohodneme – anotaci v PDF, hlavní text ve formátu DOC. V rámci doplňkových služeb DTP zajistím i zde dodání ve shodě s originálem.
*** Překlad vyhotovuji s využitím softwaru SDL Trados Studio 2009 nebo 2011, mohu použít i SDL Trados Suite 2007 (SDLX, TagEditor nebo Translator's Wor­kbench).
**** Standardně využívám funkce pro kontrolu kvality SpellCheck, QA Check a Verification, pokud vyhotovuji překlad v nástroji Trados Studio.

Doplňkové služby k lokalizacím
 • testování výsledného produktu je možné po dohodě a fakturuje se samostatně
 • jazyková korektura není bežně nabízena samostatně, nicméně v případě zájmu vám mohu nabídnout i tuto službu
 • předtisková korektura PDF (LSO – Linguistic Sign-Off)
 • přepis/převod textu do elektronické podoby

Více informací naleznete v ceníku.

Výhoda pro vás?

Při práci využívám CAT nástroje pro počítačem podporovaný překlad (nejedná se o strojový překlad!!!).

 • SDL Trados Studio 2014
 • SDL Trados Suite 2007 (SDLX, TagEditor nebo Translator's Wor­kbench)

CAT nástroje umožňují tvorbu překladových pamětí a terminologických databází, které významně napomáhají udržení konzistence překladu a terminologie, a to i v rámci celých produktových řad – již přeložené fráze se nemusí znovu překládat, jejich překlad proběhne automaticky, stačí jej pouze zkontrolovat. Především v případě rozsáhlejších textů se tak vyvarujeme stavu, že konkrétní odborná fráze se přeloží jiným způsobem na začátku a jiným na konci.

Čím pro vás může být použití CAT nástrojů dále zajímavé? Ušetříte! Překladovou paměť pro vás na začátku překladu ZDARMA vytvořím a při dalším navazujícím překladu použiji. Pokud máte vlastní překladovou paměť, můžete mi ji dodat při zadávání překladu. Již přeložené fráze či části vět při dalším výskytu v textu již platíte se SLEVOU.

Čím větší míra shody, tím větší sleva, viz ceník.


Proč zvolit právě mé služby?

Dodržuji termíny

Hotový překlad vždy dostanete v domluveném termínu.

Mám zkušenosti

Překládám od roku 2005, mám za sebou stovky projektů.

Specializuji se

Zaměřuji se na technické a odborné překlady, včetně lokalizací.