Pro jaký typ překladu se CAT nástroje hodí a jaké jsou výhody takového překladu?

Překlady a lokalizace z angličtiny do češtiny | FAQ - Často kladené dotazy | Pro jaký typ překladu se CAT nástroje hodí a jaké jsou výhody takového překladu?

CAT nástroje jsou velkým přínosem především při překladu textů, ve kterých se opakují celé věty nebo jejich části, kde je potřeba zajistit terminologickou a stylistickou konzistence (jedná se např. o manuály, uživatelské příručky, dokumentace apod.)

Největší výhody
  • Rychlejší překlad a úspora nákladů.
  • Díky použití překladových pamětí není nutné opakovaně překládat shodný text, což kromě rychlosti přináší i velkou finanční úsporu pro zadavatele překladu.
  • Usnadnění vyhledávání již dříve použité terminologie, automatická nabídka překladu termínů obsažených v terminologické databázi, rychlé vkládání číselných údajů aj.
Vyšší kvalita – jednotnost terminologie a stylu
  • Díky snadnému a rychlému přístupu a prohledávání předchozích překladů uložených v překladové paměti je zajištěna terminologická konzistence a stylistická jednotnost ve všech souvisejících textech.
  • Přeložený text má automaticky shodné formátování s originálem.
Efektivnější překlad
  • Všechny nástroje jsou díky integrovanému prostředí k dispozici překladateli v jednom okně a v rámci projektu jsou po celou dobu k dispozici, nic není třeba znovu nastavovat.
  • Opakující úkony jsou eliminovány, nebo co nejvíce automatizovány.
  • Software podporuje celou řadu formátů, které lze překládat přímo, tím odpadá nutnost kopírování textu např. do aplikace Word a není nutný zpětný převod přeloženého textu do originálního formát.

Proč zvolit právě mé služby?

Dodržuji termíny

Hotový překlad vždy dostanete v domluveném termínu.

Mám zkušenosti

Překládám od roku 2005, mám za sebou stovky projektů.

Specializuji se

Zaměřuji se na technické a odborné překlady, včetně lokalizací.