Co to je normostrana?

Překlady a lokalizace z angličtiny do češtiny | FAQ - Často kladené dotazy | Co to je normostrana?

Základní jednotkou stanovenou pro výpočet ceny překladu je 1 normostrana (NS) v cílovém jazyce.
Dle Jednoty tlumočníků a překladatelů se 1 NS = 1 500 typogra­fických znaků bez mezer. To znamená, že se započítává každé písmeno či číslice, interpunkční znaménko (čárky, tečky, pomlčky, apostrofy, spojovníky atd.) a nezapočítávají se mezery a formátovací znaky (Enter, tabulátor, rozdělovník slov aj.). Vychází se při tom z původní normy, kdy se ještě psalo na psacích strojích a kdy 1 NS tvořilo 30 řádků po 60 úhozech. V takovém případě plná NS činila 1800 úhozů, tedy znaků + mezer. Počítáme-li 1 500 znaků (bez mezer), vychází přibližně stejný počet NS, ale výpočet je spolehlivější, protože máte jistotu, že neplatíte za prázdné mezery.

Upozornění: Protože se často setkávám s tím, že zákazník počet normostran, které chce přeložit, podhodnotí, uvádím zde pro představu příklad, jak vypadá 1 NS textu. Text v uvedeném dokumentu je napsaný na standardně formátované straně A4 programu MS Word, je použito písmo Times New Roman o velikosti 12 bodů a jednoduché řádkování. Text má přesně 1 500 typogra­fických znaků bez mezer.

Ke stažení:


Proč zvolit právě mé služby?

Dodržuji termíny

Hotový překlad vždy dostanete v domluveném termínu.

Mám zkušenosti

Překládám od roku 2005, mám za sebou stovky projektů.

Specializuji se

Zaměřuji se na technické a odborné překlady, včetně lokalizací.